RADA NAUKOWO - PROGRAMOWA

prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), jest profesorem SGH. Od ukończenia studiów (1971 r.) pracownik tej uczelni. Był członkiem wielu rad nadzorczych instytucji finansowych. Autor ponad 250 publikacji naukowych. Członek Komitetu  Nauk o Finansach PAN w latach 2007-2010.. Członek wielu rad programowych fachowych czasopism o tematyce finansowej i działalności przedsiębiorstw, współzałożyciel Akademickiego Portalu – Polska wobec integrującego się rynku finansowego w Unii Europejskiej. Sekretarz naukowy w Alterum – Ośrodek badań i analiz systemu finansowego.