RADA NAUKOWO - PROGRAMOWA

dr hab.Michał Polasik

Rocznik 1977. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk ekonomicznych.Profesor UMK. Od roku 2008 jest właścicielem firmy badawczej i doradczej Polasik Research. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki. W obszarze systemów płatności kierował projektami badawczymi m.in. na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.