RADA NAUKOWO - PROGRAMOWA

dr Eugeniusz Śmiłowski

Eugeniusz Śmiłowski
Dr nauk humanistycznych. 

W latach 1991-2012  prezes zarządu i dyrektor generalny Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor ( od 2005 Pentor Research International). Autor wielu artykułów dotyczących badań opinii publicznej., postaw społecznych wobec transformacji i prywatyzacji, zachowań finansowych Polaków i stanu rynku usług finansowych w Polsce.

Doctor of Science.  1991-2012 he has been the President and General Manager of Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor ( Since 2005 Pentor Research International). Author of many publications of public surveys, social attitudes towards the transformation and privatization., financial behaviours of Poles and the condition of financial service market in Poland.